Buscador avanzado de la tienda

Euskara Batuaren Eskuliburua. A-tik Z-ra, zalantzak eta argibideak : 4. edizioa

Euskaltzaindia

Editorial: Euskaltzaindia


Año: 2018
ISBN: 978-84-948489-4-0
Descripción
Euskara Batuaren Eskuliburuak ez dakar arau berririk. Euskaltzaindiak euskara batuaz gaurdaino emanak dituen arau, gomendio, onespen eta irizpenak (eta, ifrentzuz, baita esan gabeak ere) era didaktiko eta dibulgaziozkoan birformulatzea du helburu. Asmo horrekin, zazpi alorretako kontuak ageri dira: lexikoa, kalkoak, morfologia, sintaxia, onomastika, ahoskera eta ortotipografia.Hirugarren argitaraldi honen zuzenketa oso gutxi dauzka eta denak azalekoak dira.

Productos similares

En estos momentos no hay ningún producto