EUSKALTZAINDIA

LANDAKO GUNEAN KOKAPENA

Barrenkale 26

Euskaraz, hau da, euskal hizkuntzaz arduratzen den erakunde ofiziala da Euskaltzaindia (1919). Mintzaira horri buruzko ikerlanak egiten ditu, berori babestea du xedetzat, eta Euskaltzaindiak eman ditu hizkuntzaren normalizaziorako arauak.

http://www.euskaltzaindia.eus

Katalogoa


Sinadurak


Luis Mari Zaldua  Barrenkale 26  /  EUSKALTZAINDIA

2022-12-08
17:00-18:00
Adolfo Arejita  Barrenkale 26  /  EUSKALTZAINDIA

2022-12-10
12:00-13:30