EUSKALTZAINDIA

LANDAKO GUNEAN KOKAPENA

Barrenkale 023

Euskaraz, hau da, euskal hizkuntzaz arduratzen den erakunde ofiziala da Euskaltzaindia (1919). Mintzaira horri buruzko ikerlanak egiten ditu, berori babestea du xedetzat, eta Euskaltzaindiak eman ditu hizkuntzaren normalizaziorako arauak.

http://www.euskaltzaindia.eus

Urteko nobedadeak